top of page

Grunden för 'The 4 Elements' är fyra diskreta men kompletterande installationer. JORD, VATTEN, ELD och LUFT.

Alla element är kraftfulla, livgivande och väsentliga för vår överlevnad. Samtidigt är de förgängliga. FIRE slukar sig själv, ICE smälter etc. Därför har filmerna en central roll i projektet och genom dem kan installationerna visas om och om igen. Filmerna delas även på sociala medieplattformar och på utställningar för att skapa en komplett upplevelse av T4e. På varje utställning lyfts en eller flera av installationerna fram och får fysiskt prioriteras i rummet. VATTEN kommer till exempel att dominera utställningen som kommer att hållas på Seychellerna i juli 2022 eftersom stigande havsnivåer är det största problemet i den delen av jorden.
De andra elementen kommer att finnas på stora dukar eller projektioner kring utställningens huvudinstallation.


 

bottom of page