top of page

Vatten

WATER-installationen är en installation som formar problemen med den globala uppvärmningen som leder till att isen smälter. Genom det faktiskt smältande isklotet bevittnar åskådarna hur världshaven reser sig jämfört med världsatlasen i installationen.

FAKTA

När mängden växthusgaser ökar i atmosfären stiger temperaturen i luften och havet värmer upp. Att havsnivån stiger till följd av detta beror främst på två olika processer. Havsvatten expanderar när det värms upp och vattenmassan i havet ökar på grund av avsmältningen av inlandsisar och glaciärer. Just nu känns det främst av utsatta önationer. Installationen hade premiär på Seychellerna, ett land som drabbats hårt av havsnivåhöjningen. Tidigare presidenten Danny Faure har personligen bjudit in Ola Sivhed och T4e till sin önation.

bottom of page