top of page

LUFT

AIR-installationen är ett samspel mellan projektion, rök och rymd. En satellitfilm, ett accelererande vädersystem ...
Detta tema är under utveckling och fördjupas i detta nu.

FAKTA

IPCC säger att de har observerat många extrema väder- och klimatförändringar sedan cirka 1950. Det finns en tydlig koppling mellan global uppvärmning och extrema väderfenomen som orkaner. Statistiken visar tydligt att stora stormar blev vanligare under 2000-talet och att när ytvattentemperaturen ökar och blir kraftigare blir orkanerna större, mer regnvattenfyllda och håller längre. Detta har orsakat stor förödelse och många dödsfall.
Installationen planeras att byggas i Malmö hösten 2022

bottom of page