top of page

De 4 elementen.  Ett innovativt konstkoncept av Ola Sivhed

Grunden för 'The 4 Elements' är fyra diskreta men kompletterande installationer.
JORD, VATTEN, ELD och LUFT.

Alla element är kraftfulla, livgivande och väsentliga för vår överlevnad. Samtidigt är de förgängliga. FIRE slukar sig själv, ICE smälter etc. Därför har filmerna en central roll i projektet och genom dem kan installationerna visas om och om igen. Filmerna delas även på sociala medieplattformar och på utställningar för att skapa en komplett upplevelse av T4e.

Läs mer om The 4 Elements

bottom of page