top of page

JORD

Installationen EARTH är en relief som representerar stenhällarna vid kusten där jag bor, med skillnaden att verket – utspelat i en hypotetisk framtid – bär på fossiler från tiden då människan styrde jorden. För att belysa vår oförmåga att vidta tillräckligt kraftfulla åtgärder för att rädda vår miljö, tar jag här det framtidsperspektiv att mänskligheten aldrig har varit, och aldrig kommer att kunna vidta tillräckliga åtgärder i tid.

FAKTA

Det finns fattiga jordar som aldrig kan återhämta sig. De täcker enorma landområden som har odlats och fortsätter att odlas på ett ensidigt och ohållbart sätt, med endast en gröda som odlas, en situation som så småningom gör att jorden utarmas.
Vatten är en hård valuta och i kombination med stigande temperatur och avskogning torkar jorden ut och den ekologiska balansen sätts ur harmoni.

bottom of page